Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Καταγραφη και αναλυση γλωσσων υπο εξαφανιση: Μια μελετη των βλαχικων στο Μετσοβο (ΗπειροΣ)

Τμημα Μηχανικων ΠληροφορικηΣ και Τηλεπικοινωνιων, Πανεπιστημιο ΔυτικηΣ ΜακεδονιαΣ

2011

H Αρωμανική (Βλάχικη) είναι μια νεολατινική γλώσσα που προέρχεται από την παράδοση των προφορικών γλωσσών των Βαλκανίων και δεν απαντάται σε γραπτή μορφή. Ομιλείται και στην Ελλάδα, όπου Βλάχικοι πληθυσμοί εντοπίζονται κυρίως στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Όλοι οι ομιλητές είναι δίγλωσσοι και η γλώσσα επαφής είναι η Ελληνική. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ψηφιακή καταγραφή ρημάτων της Βλάχικης, όπως ομιλείται στο Μέτσοβο το 2011, η διατήρησή της με τη χρήση ψηφιακών μέσων, καθώς και μια γλωσσολογική και μαθηματική ανάλυση αναφορικά με τη χρήση της γλώσσας.

Προς αυτή την κατεύθυνση συλλέχθηκαν δεδομένα μέσω συνεντεύξεων με διαφορετικής ηλικίας φυσικούς ομιλητές της γλώσσας. Το συγκεντρωμένο υλικό οργανώθηκε σε δύο βάσεις δεδομένων: (α) ένα ψηφιακό λεξικό που περιέχει τις ηχογραφήσεις των δεδομένων (β) ένα σημασιολογικό δίκτυο μέσω του οποίου τα ρήματα κατηγοριοποιούνται σε σημασιολογικές ομάδες.

Η γλωσσολογική ανάλυση δόθηκε μέσω του θεωρητικού πλαισίου της Κατανεμημένης Μορφολογίας. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν μαθηματικά μοντέλα για την περιγραφή της δυναμικής καθώς και των εσωτερικών διεργασιών της Βλάχικης. Όπως προκύπτει από εμπειρικά δεδομένα, η εφαρμογή αυτών των μοντέλων στην παρούσα κατάσταση της Βλάχικης παρήγαγε τα πρώτα αποτελέσματα αναφορικά με τη χρονική εξέλιξη της πυκνότητας των ομιλητών της γλώσσας.

Τελική αναφορά (στα Αγγλικά)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Γαλάνη Αλεξάνδρα, Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μέλη Ομάδας:

Μπακάλης Ευάγγελος, Ερευνητής, Πανεπιστήμιο της Bologna/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ντίνας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γεωργιάδης Λουκάς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τάτσης Βασίλειος, Ερευνητής, Laboratoire Analyse et Modélisation pour la Biologie et l’Environnement, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris

Καραμανλή & Ληγερής

50100 Κοζάνη

Τηλ.: 24610 56 500

Φαξ.: 2461056 501

icte@uowm.gr

icte.uowm.gr/

menuShadow