Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Η αναγεννηση μηδενιζει το ηλικιακο ρολοι; Εκτιμηση τηΣ κυτταρικηΣ γηρανσηΣ σε αναγεννημενα οργανα

Ινστιτουτο ΜοριακηΣ ΒιολογιαΣ και ΒιοτεχνολογιαΣ, Ιδρυμα ΤεχνολογιαΣ και ΕρευναΣ

2011

Η μελέτη μας εξετάζει σε ποιό βαθμό η αναγέννηση μπορεί να επηρεάσει τη γήρανση. Πολλά ζώα έχουν την ικανότητα να αναγεννούν μέρη του σώματός τους μετά από τραυματισμό. Μελετήσαμε αυτό το φαινόμενο στα καρκινοειδή, τα οποία έχουν την ικανότητα να αναγεννούν πλήρως τα πόδια τους. Αναρωτηθήκαμε αν τα αναγεννημένα πόδια παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό γήρανσης με μη αναγεννημένα πόδια στο ίδιο ζώο – αν τα αναγεννημένα πόδια επανακτούν τη νεότητά τους.

Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα έπρεπε να ανακαλύψουμε δείκτες γήρανσης που μπορούν να μετρηθούν σε μεμονωμένα άκρα. Συγκρίναμε την έκφραση γονιδίων σε πόδια νέων και ηλικιωμένων ζώων και ταυτοποιήσαμε γονίδια των οποίων η έκφραση αλλάζει με την ηλικία. Χρησιμοποιώντας αυτά τα γονίδια ως δείκτες γήρανσης, κάναμε σύγκριση της γήρανσης σε πόδια που είχαν αναγεννηθεί και σε πόδια που δεν είχαν αναγεννηθεί.

Βρήκαμε ότι τα αναγεννημένα πόδια διατηρούν χαρακτηριστικά ηλικιωμένων ποδιών σε σχέση με κάποιους δείκτες, ενώ εμφανίζουν νεανικό χαρακτήρα σε σχέση με άλλους. Αυτό εγείρει το ενδεχόμενο ορισμένοι τύποι κυττάρων να έχουν τη δυνατότητα να επανακτούν τη νεότητά τους μετά από αναγέννηση, ενώ άλλοι να συνεχίζουν να γερνούν. Είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν έχουμε ακόμα απαντήσει, και το οποίο αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω μελέτης.

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Αβέρωφ Μιχάλης, Ερευνητής, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Μέλη Ομάδας:

Κονταράκης Ζαχαρίας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Κωνσταντινίδης Νικόλαος, Υποψήφιος Διδάκτορας, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Νικολάου Πλαστήρα 100

70013 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ.: 2810 39 11 00

Φαξ: 2810 39 11 01

www.forth.gr/index.php?l=g

menuShadow