Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Αναπτυξη νανοανιχνευτων για τη στοχευμενη μοριακη ανιχνευση και απεικονιση των μικρομεταστασεων

Ιατρικη Σχολη, Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνων (ΕΚΠΑ)

2011

Τα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα (μικρομεταστάσεις) ανιχνεύονται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 30% των ασθενών με καρκίνο χωρίς κλινική και ιστοπαθολογική εικόνα μεταστάσεων. Σήμερα, για την ανίχνευση χρησιμοποιούνται μέθοδοι που είτε έχουν χαμηλό βαθμό ευαισθησίας (ανοσοϊστοχημικές και βιοχημικές αναλύσεις), είτε είναι πολύ ακριβές (RT-PCR). Σκοπός της μελέτης ήταν η ανάπτυξη ειδικών νανοανιχνευτών βασισμένων σε αντισώματα συζευγμένα με κβαντικά κοκκία σεληνιούχου καδμίου (QDs) για την έγκαιρη ανίχνευση των μικρομεταστάσεων.

Η μέθοδος συγκρίθηκε πειραματικά με κυτταρικές σειρές και με δείγματα αίματος ασθενών με κυτταρομετρία ροής (FACS) και Real-Time PCR και έδειξε μεγάλη ευαισθησία. Κάτι τέτοιο επιτρέπει τη μελλοντική ενσωμάτωσή της στην κλινική πράξη, καθώς προσφέρει μοναδικές δυνατότητες για την ανίχνευση μικρομεταστάσεων in vitro σε κλινικά υλικά ασθενών (αίμα, ορό, ιστό), αλλά και in vivo, καθώς καθιστούν δυνατή τη μοριακή απεικόνηση των όγκων. Οι νανοανιχνευτές που αναπτύχθηκαν έχουν τη δυνατότητα ειδικής εντόπισης του όγκου όταν ενεθούν ενδοφλέβια σε καρκινικά μοντέλα (xenografts) ποντικών.

Συμπερασματικά, η χρήση νανοανιχνευτών συμβάλλει σημαντικά στην ανίχνευση μικρομεταστάσεων, με χαμηλότερο κόστος και σε λιγότερο χρόνο από τις σήμερα χρησιμοποιούμενες μεθόδους, διασφαλίζοντας παράλληλα μεγάλη ευαισθησία. Η νέα αυτή τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στα χέρια χειρουργών, ογκολόγων και ακτινοθεραπευτών, βοηθώντας στον καλύτερο σχεδιασμό της θεραπευτικής στρατηγικής και στη βελτίωση της στοχευμένης θεραπείας των όγκων.

Τελική αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Νικητέας Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέλη Ομάδας:

Γαζούλη Μαρία, Λέκτορας Βιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ευσταθόπουλος Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινοφυσικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μικράς Ασίας 75

11527 Γουδή

Τηλ.: 210 74 62 002 - 3

Fax: 210 74 62 050

www.school.med.uoa.gr

menuShadow