Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Επιστημονικη εκλαϊκευση στον ελληνικο 19o αιωνα μεσα απο τα παιδικα και νεανικα περιοδικα τηΣ εποχηΣ

Ελληνικο Ανοικτο Πανεπιστημιο

2015

Η προτεινόμενη μελέτη θα προσπαθήσει για πρώτη φορά στην ελληνική περίπτωση να διερευνήσει τις προσπάθειες  για επιστημονική εκλαΐκευση κατά το διάστημα εκείνο που καλύπτει τον 19ο αιώνα από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και ειδικότερα την επιστημονική εκλαΐκευση που στοχεύει στο παιδικό και νεανικό κοινό. Στόχος μας είναι τα πορίσματα της πρωτογενούς έρευνας να συνδεθούν με την εξέταση του κατά πόσο αυτή η τάση συνδέεται με τις ανάγκες της αναδυόμενης αστικής τάξης  στο νεοσύστατο κράτος για εξειδικευμένους επιστήμονες.

Παράλληλα θα γίνει και μία συγκριτική μελέτη των ευρημάτων της έρευνας για τον ελληνικό χώρο με τα πορίσματα αντίστοιχων ερευνών που αφορούν άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ακόμα το πρωτογενές υλικό της έρευνας, από σπάνια και δυσπρόσιτα περιοδικά, θα αποδελτιωθεί και θα καταχωρισθεί σε βάση δεδομένων ανοικτής πρόσβασης, η οποία θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, ώστε τα σχετικά στοιχεία να είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Τα συμπεράσματα της έρευνας θα καταγραφούν σε ειδική μελέτη  και θα παρουσιαστούν σε διεθνές συνέδριο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

​Γεώργιος Βλαχάκης  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ομάδα Μελέτης:

Ιωάννης Κουγέας, Υποψήφιος Διδάκτορας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Πάροδος Αριστοτέλους 18

26335 Πάτρα

Τηλ.: 2610 36 73 00

Φαξ: 2610 36 71 10

info@eap.gr

www.eap.gr/index.php

menuShadow