Εκπαιδευση

Πρόγραμμα "Μαθαίνουμε Παρέα"


Ο εβδομοΣ πλανητηΣ ηταν η Γη…..εξερευνωνταΣ το Γαλαξια μαΣ

17ο Δημοτικο Σχολειο Αγρινιου  

2016

 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με κεντρικό άξονα την εξερεύνηση του διαστήματος και πιο συγκεκριμένα του Γαλαξία από τους μαθητές της Δ’ και Ε΄ τάξης.

Μια ομάδα μαθητών προσομοίωσε τον ουράνιο θόλο και σχημάτισε τους αστερισμούς της Μεγάλης Άρκτου, Μικρής Άρκτου, Ωρίωνα, Ταύρου, Πλειάδες, Κασσιόπης και εντόπισαν το αστέρι Σύριο. Στη συνέχεια, κατασκεύασε ρομποτική συσκευή, τηλεσκόπιο, το οποίο και  προγραμμάτισε με τη  χρήση του λογισμικού Scratch να εντοπίζει τους αστερισμούς και να δίνει τις ανάλογες πληροφορίες. Το τηλεσκόπιο εγκαταστάθηκε από τους μαθητές σε μακέτα που προσομοιάζει περιοχή του Αγρινίου, λίμνη Τριχωνίδα και ορεινή Ναυπακτία. 

Η άλλη ομάδα των μαθητών κατασκεύασε ρομποτικό εξερευνητικό όχημα, το οποίο προσεδαφίστηκε στον πλανήτη Άρη και προγραμματίστηκε να εντοπίζει παράξενα πετρώματα και να τα αναλύει. Η μακέτα προσομοιάζει τον πλανήτη Άρη και ο ουράνιος θόλος τον ουρανό όπως φαίνεται από τον Άρη. Η δράση συνεχίστηκε σε συνεργασία με μέλη της Αστροφυσικής εταιρείας Αθηνών και Δυτικής Ελλάδας.

Διαβάστε εδώ τον αναλυτικό απολογισμό.

 

Τάξεις που συμμετείχαν στη δραστηριότητα: Δ’, Ε’ Δημοτικού

Αριθμός συμμετεχόντων: 45 μαθητές και μαθήτριες

Διομήδους Κομνηνού

301 31 Αγρίνιο

Τ: 2641044501

F: 2641044501

Ε: mail@17dim-agrin.ait.sch.gr

menuShadow