Εκπαιδευση

Πρόγραμμα "Μαθαίνουμε Παρέα"

ΑποηχοΣ Βυζαντιου

5ο Ολοημερο Δημοτικο Σχολειο ΑλεξανδρουποληΣ

2015

Το πρόγραμμα που αναπτύχθηκε στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης αφορούσε τη γνωριμία των μαθητών και των μαθητριών της Ε’ τάξης με τη Βυζαντινή κληρονομιά της περιοχής τους και την ανάγκη της ανάδειξης των βυζαντινών μνημείων. Σκοπός ήταν να γίνει κτήμα τους η σημασία και ο ρόλος του τόπου στην εξέλιξη της ιστορίας μιας σημαντικής περιόδου της Ελληνικής ιστορίας. Οι στόχοι της εκπαιδευτικής δραστηριότητας αφορούσαν τη συνειδητοποίηση της ανάγκης συντήρησης, ανάδειξης και προβολής των μνημείων, μέσα από τη δημοσιότητα και την ενεργό συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας αλλά και όλων των ενδιαφερομένων. Για την επίτευξη αυτών των στόχων χρησιμοποιήθηκαν νέες διδακτικές προσεγγίσεις βασισμένες στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.).   

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τι μάθαμε

Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την πρώτη οπτική επαφή με τα Βυζαντινά μνημεία του νομού και έμαθαν την τοποθεσία και το ιστορικό τους με τη μέθοδο μάθησης μέσω παιχνιδιού, καθώς δημιουργήθηκαν ειδικά για το πρόγραμμα ψηφιακά παιχνίδια. Επισκέφθηκαν κάποια από αυτά και τους δόθηκε η ευκαιρία να δημιουργήσουν προσωπικά βιώματα μέσα από την ψηφιακή επεξεργασία φωτογραφιών, ζωγραφικής, ψηφιακής τηλεοπτικής εκπομπής, συγγραφής συνεργατικών ιστοριών και comics αλλά και τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ σχετικού με αυτά. 

Συντονιστής Εκπαιδευτικός: Πέτρος Μιχαηλίδης

Ανδρονίκου & Παπανούτσου

68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 25510 36 483

Φαξ: 25510 36 859

5dimalex@sch.gr

5dim-alexandr.evr.sch.gr/

 

menuShadow