Εκπαιδευση

Πρόγραμμα "Μαθαίνουμε Παρέα"

"Απ' Αξιου ευρυ ρεοντοΣ" - Προγραμμα ΠεριβαλλοντικηΣ ΕκπαιδευσηΣ

2ο Δημοτικο Σχολειο ΑξιουποληΣ

2015

Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών και των μαθητριών στα περιβαλλοντικά προβλήματα που έχουν σχέση με το νερό. Έτσι, αρχικά μελετήθηκε ο υδρολογικός κύκλος και οι παράγοντες που τον διαταράσσουν, αφού προηγήθηκε η μελέτη των ιδιοτήτων του νερού και η συμβολή του στην ύπαρξη και τη διατήρηση της ζωής πάνω στον πλανήτη. Παράλληλα οι μαθητές και οι μαθήτριες ασχολήθηκαν με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζει το νερό στον ανθρώπινο πολιτισμό, μελετώντας τα ήθη, τα έθιμα και άλλες εκφάνσεις του λαϊκού πολιτισμού (τραγούδια, αινίγματα και παροιμίες) που σχετίζονται με αυτό, καθώς και τους συμβολισμούς του στη χριστιανική και σε άλλες θρησκείες, στη μυθολογία και στο ιστορικό γίγνεσθαι.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τι μάθαμε

Οι μαθητές και οι μαθήτριες εργαζόμενοι ομαδικά έμαθαν την αξία της συνύπαρξης και της συνεργασίας για την προσέγγιση της γνώσης και την επίλυση ενός προβλήματος. Στον γνωστικό τομέα μυήθηκαν στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας που βασίζεται στην υπόθεση, την παρατήρηση και τον πειραματισμό. Κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν μεθοδολογικά εργαλεία, να εργαστούν με επιστημονικά όργανα και ανέλαβαν ρόλους προκειμένου να επιτύχουν στόχους. Εκφράστηκαν δημιουργικά με συγγραφή κειμένων και καλλιτεχνικές δημιουργίες. Στον κοινωνικό τομέα απέκτησαν στάσεις και δεξιότητες που θα τους χρησιμεύσουν στο μέλλον προκειμένου να διαχειριστούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ως ενεργοί πολίτες. Αναθεώρησαν το αξιακό τους σύστημα, καθώς διαπραγματεύτηκαν έννοιες όπως η συλλογική ευθύνη, η κοινωνική συνοχή και η θέση του σύγχρονου ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον. Ειδικότερα, έμαθαν πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να εκμεταλλεύεται αλόγιστα τους φυσικούς πόρους αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσει πως υπάρχουν πρακτικές που διασφαλίζουν την ικανοποίηση των αναγκών του χωρίς να υποβαθμίζεται το περιβάλλον.

Ιστοσελίδα Προγράμματος: apaxiou-evryreontos.blogspot.gr/

Συντονιστής Εκπαιδευτικός: Γεώργιος Ευθυμιάδης

Ολυμπιάδος

61400 Αξιούπολη

Τηλ.: 23430 32 542

mail@2dim-axioup.kil.sch.gr

 

menuShadow