ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αίτηση Χρηματοδότησης

Το Ίδρυμα δέχεται και αξιολογεί αιτήματα χρηματοδότησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τα οποία εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή. Περισσότερα.

Ευκαιρίες εργασίας & Πρακτικής Άσκησης

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας ή πρακτικής άσκησης. Εφόσον προκύψει κάποια θέση θα δημοσιεύεται σε αυτή την ιστοσελίδα με λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής. 

Φόρμα Επικοινωνίας

Κεντρικά Γραφεία

Heiligkreuz 6
9490 Vaduz
Liechtenstein

Γραφείο Αθηνών

Κτίριο Παλλάς Αθηνά
Ξενίας 4
14562 Κηφισιά
Τηλ. +30-210-628-2888
Fax +30-210-628-2323

menuShadow